Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
124Chas. G. LovdahlFinnYesYesNoYesYesNoYesNo
126Anton JovanovichCrot'nYesNoYesYesYesNoYesYes
128Jacob HillFinnNoNoNoYesYesNoYesYes
129Jas. McGaggeganIrishYesYesNoYesYesNoYesYes
130Jno. KrallAust'nYesNoNoYesYesNoYesYes
132Griffin H. SchollingsAmer  NoYesYesNoYesYes
146B. Blagjoe GjorovichServ NoNoNoYesYesYesYes
148Mike MukavicAust'nYesNoNoYesYesNoYesYes
155Vidak PopovichMonteng'nNo NoYesYesNoYesNo
160Anton StukelAustrian YesNoYesYesNoYesYes
168Fred HoffinesGermanYesYesNoYesYesNoYesYes
171Jack ParksAmer  YesYesYesNoYesNo
175Tony TomicichCrot'n  NoYesYesYesYesYes
183Geo. BenkoHungarYesYesNoYesYesNoYesYes
185L. F. BurgertAmerican  NoYesYesNoYesNo
193Joe ReadyAmer  YesYesYesNoYesNo
194Geo. J. MurphyAmer  NoYesYesNoYesNo
202Mike ParavinaCrot'nNoNoYesYesYesNoYesNo
208Hjalmar MikkolaFinnYes NoYesYesNoYesYes
209Gus MattsonFinnYesYesYesYesYesNoYesYes
218Mike GalovichServ'nNo NoYesYesNoYesYes
219Otto KanjasFinnNo NoYesYesYesYesYes
221Ebram KoskiFinnYesYesNoYesYesNoYesYes
224T. H. LoftusAmer  NoYesYesNoYesYes
229Dan GormanBritNoNoYesYesYesNo Yes