Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
194Geo. J. MurphyAmer  NoYesYesNoYesNo
196Henry KelhuFinn  NoYesNoYesYesNo
202Mike ParavinaCrot'nNoNoYesYesYesNoYesNo
208Hjalmar MikkolaFinnYes NoYesYesNoYesYes
209Gus MattsonFinnYesYesYesYesYesNoYesYes
218Mike GalovichServ'nNo NoYesYesNoYesYes
219Otto KanjasFinnNo NoYesYesYesYesYes
221Ebram KoskiFinnYesYesNoYesYesNoYesYes
224T. H. LoftusAmer  NoYesYesNoYesYes
229Dan GormanBritNoNoYesYesYesNo Yes
231Anton FagjonAustnYesNoNoYesYesNo No
232Kosta KopdichMontYesNoNoYesYesNo Yes
235Jno. JunterRusnNoNoYesYesNoYes Yes
237Jno. HeikkilaFinnYesYesNoYesYesNo Yes
238F. L. CrawfordAmer  YesYesYesNoYesNo.
240Nestor HiltunenFinnYesNoNoYesYesNoYesYes.
254Fred PennaBrit.Yes NoYesYesNoYesNo
256Gus CarlsonSwedeYesYesYesYesYesNoYesYes
265Alfonse PhillipsAmer  NoYesYesNoYesNo
269Joe KovaceivchServ'nNoNoYesYesYesYesYesNo
271Manna TumoalaFinnNoNoNoYesYesNoYesNo
274J. L. PhillipsAmer  NoYesYesNoYesNo
277E. N. NealAmer  NoYesYesNoYesYes
280Mike SimmonsAmer  NoYesYesNoYesYes
284Thos. J. GravesBritNo YesYesYesYesYesNo