Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
319Nimo MartinovichMonte  NoYesYesNoYesYes
320Cark TurnerRusnNo NoNoNoNoYesNo
321Frank WheelerAmer  NoNoNoNoYesNo
322Jno. MufichAustr'nYes YesYesYesNoYesYes
323Virgil B. CarterAmer  NoNoNoYesYesNo
324Nick GojkovichServ'nNo YesNoNoYesYesNo
325Mark KonnenichServ'nYes YesNoNoNoYesYes
326Pino BozovichMonteNo NoNoNoNoYesYes
327Simo PadocihServ'nNo NoNoNoYesYesNo
333Jno. SullivanAmer  NoNoNoNoYesNo
339Arthur DannieAmer  NoNoNoYesYesNo
340Michael KellyIrishYes YesNoNoYesYesYes
341Ed. JohnsonFinnNo NoNoNoYesYesNo
342Angus NicholsonCandNo NoNoNoYesYesYes
343Oscar JohnsonFinnYes NoNoNoYesYesYes
344Wallace StevensEngYes YesNoNoNoYesNo
345J. C. McCutheonAmer  NoNoNoNoYesNo
346Carl J. PyattAmer  NoYesNoNoYesNo
347Conrado MartinezAmer  NoYesNoYesYesYes
361W. N. NorrisAmer  YesYesYesNoYesYes
362Bert PablovichDalm'tn  NoNoNoYesYesNo
374Geo. StretchAmer  NoNoNoNoYesNo
379Chas. C. WeissAmer  YesNoNoNoYesNo
380Andy SrzentichServ'n  YesNoNoNoYesYes
381Pat JoyceIrishYes NoNoNoNoYesYes