Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
426Mat KroglinIrishYesNoYesNoNoNoYesNo
428Tom VusinihServn  YesNoNoYesYesYes
430Gustx UddFinnNo YesNoNoNoYesNo
433Pete PriceFinnYesNoYesNoNoNoYesYes
434Oscar LongFinnYesNoYesNoNoNoYesYes
436Leon SperryGermanYesNoYesNoNoNoYesNo
451Martin FrancisIrishYes YesNoNoYesYesNo
456Roy PattonAmer  YesNoNoNoYesYes
511Milton T. AndersonSwedeNoNoYesNoNoYesYesNo
514Milo RododanovichMonteNoNoYesNoNoYesYesYes
516Gus ScilinFinnYesYesYesYesYesNoYesNo
518Eli AttelovichServnNoNoYesNoNoYesYesYes
522Harry RichardsEngYesYesYesNoNoNoYesNo
523Pat DuffyIrishNoNoYesNoNoYesYesNo
524Chas. SchoensonDaneNoNoYesNoNoYesYesNo
535Milan OdalovichServn  YesNoNoYesYesNo
545Bradley ThomsonAmer  YesNoNoYesYesNo
547Dan G. CanarnaServn  YesNoNoYesYesYes
556Jno. YudishAustrnNoNoYesNoNoYesYesYes
563Kristo KokotServnYes YesNoNoYesYesYes
564Jack ChokorilloServnYes YesNoNoNoYesNo
565Nic WaskovichServnNo YesNoNoNoYesYes
569Rodger WolfeAmer  YesNoNoNoYesYes
574Jno. LyonsIrishYesNoYesNoNoYesYesYes
579Stanko BucianServnNo YesNoNoYesYesYes