Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
153J. P. ChaseAmer  NoYesNoNoYesNo
154W. A. BevanAmer  NoNoNoNoYesNo
155Vidak PopovichMonteng'nNo NoYesYesNoYesNo
156Jas. LeonardIrishYes NoNoNoNoYesYes
157Fred WatsonBrit.Yes NoNoNoYesYesYes
158J. F. HolmanAmer  NoYesNoYesYesNo
159Thos. G. GreenAmer  NoNoNoYesYesNo
160Anton StukelAustrian YesNoYesYesNoYesYes
161Chas. WohlschlegelAmer  NoNoNoNoYesNo
162Robt. YoungAmerican  NoNoNoNoYesNo
163F. S. MooreAmerican  NoNoNoNoYesNo
165Phil DouglassAmerican  NoNoNoNoYesNo
166Jno. J. O'donnellAmer  NoNoNoNoNoNo
168Fred HoffinesGermanYesYesNoYesYesNoYesYes
172J. RavlichCrot'nNo NoNoNoNoYesNo
173Ralph HartAmer  NoNoNoYesYesNo
174L. G. SharpAmer  NoYesNoNoYesNo
175Tony TomicichCrot'n  NoYesYesYesYesYes
176Jno. BahorAmer  NoNomNoNoYesNo
179Sam BasichServianYesNoNoNoNoYesYesNo
180Chas. E. SullivanAmer  NoNoNoNoYesNo
183Geo. BenkoHungarYesYesNoYesYesNoYesYes
184Walter E. HawthorneAustrlnYesNoNoNoNoNoYesNo
185L. F. BurgertAmerican  NoYesYesNoYesNo
187Henry ThomasAmerican  NoNoNoYesYesNo