Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
283Jno. LingAmer  YesNoNoYesYesNo
284Thos. J. GravesBritNo YesYesYesYesYesNo
285Jno. R. ConnorBritYes NoYesYesNoYesNo
287Jno. LampiFinnNoNoNoNoNoYesYesNo
288Ed. CritchleyBrit.YesNoNoYesYesNoYesNo
290Goyko VukovichServ'nYesNoNoNoNoYesYesNo
291P. L. DeljaMonte.NoNoNoYesYesYesYesNo
292W. J. B. WilsonAmer   NoNoNoYesNo
293J. W. EaqstburnAmer  YesNoNoNoYesNo
294Michael MerkaUkranianYesNoNoNoNoNoYesNo
295Blajoe BozovichServ'nNoNoNoYesYesNoYesNo
296Chas. ShefchekBohmNoNoYesYesYesYesYesNo
299Fred JohnsonFinnNoNoNoNoNoYesYesNo
301Vuko VukotichServ'nNoNoYesNoNoNoYesNo
303Fred WentelaFinnNoNoNoYesYesNoYesNo
304Alfred A VrockbenkaEngNoNoNoYesYesNoYesNo
305Ernest BrownAmer  NoNoNoYesYesNo
306S. J. MaxwellAmer  NoYesYesNoNoNo
311Thos. N. EnglishAmer  YesNoNoNoYesNo
312Hugh WhiteIrishYesYesNoNoNoNoYesNo
313O. W. JohnsonAmer  NoNoNoNoYesNo
315Louis LipovichAustr'nYesNoYesNoNoYesYesNo
316Pat SullivanIrishNoNoNoNoNoNoYesNo
320Cark TurnerRusnNo NoNoNoNoYesNo
321Frank WheelerAmer  NoNoNoNoYesNo