Deportees Listing

Any additional comments and/or information is noted in the row below the individual.

Page: <<< Previous Next >>> Records Per Page:
IDNameNationalityFirst
Papers
Final
Papers
Lib.
Bond
MarriedChildrenReg.
Dft
Prop.
Owner
Bank
Acct.
289Frank RighettiAustral'nNoNoYesNoNoNoYesYes
292W. J. B. WilsonAmer   NoNoNoYesNo
293J. W. EaqstburnAmer  YesNoNoNoYesNo
294Michael MerkaUkranianYesNoNoNoNoNoYesNo
295Blajoe BozovichServ'nNoNoNoYesYesNoYesNo
298Herman LinquistFinnNoNoNoNoNoNoYes
301Vuko VukotichServ'nNoNoYesNoNoNoYesNo
302Louis MdeakDalm'tnYesNoNoNoNoNoYesYes
303Fred WentelaFinnNoNoNoYesYesNoYesNo
304Alfred A VrockbenkaEngNoNoNoYesYesNoYesNo
306S. J. MaxwellAmer  NoYesYesNoNoNo
307A. S. EmbreeBritYesNoNoYesYesNoYesYes
308Mike TodoricaServ'nYesNoYesYesYesNoYesYes
309Ambrz GasparichAustrianYesYesYesNoNoNoYesYes
310Jno. BuchinServ'nNoNoYesYesYesNoYesYes
311Thos. N. EnglishAmer  YesNoNoNoYesNo
312Hugh WhiteIrishYesYesNoNoNoNoYesNo
313O. W. JohnsonAmer  NoNoNoNoYesNo
314Jno. MichelichAustrnYesNoYesYesYesNoYesYes
316Pat SullivanIrishNoNoNoNoNoNoYesNo
318Peter NestleyAmer  NoNoNoNoYesYes
319Nimo MartinovichMonte  NoYesYesNoYesYes
320Cark TurnerRusnNo NoNoNoNoYesNo
321Frank WheelerAmer  NoNoNoNoYesNo
322Jno. MufichAustr'nYes YesYesYesNoYesYes